Exclusive Conta

SRL sau Drepturi de Autor

In cele ce urmeaza vom face o paralela intre SRL si activitate exclusiva din Drepturi de autor.

Sper ca aceste informatii sa va ajute sa luati cea mai buna decizie in legatura cu activitatea firmelor: 

Rapoarte financiare oferite lunar. Achizitii de servicii non-eu. Consultanta contabila. SRL - Drepturi de autor
1. SRL 

a) platitor de TVA si impozit pe venit

La SRL avem impozitare pe venit de 1 % daca SRL are angajat cu norma intreaga (8 ore) si 3% daca nu are angajat cu norma intreaga (zero angajati sau norme partiale care insumate nu dau 8) 

SE impoziteaza valoarea fara TVA a facturilor emise pe care apare “servicii” “vanzare marfa” “vanzare productie” 

Nu se impoziteaza avansurile facturate decat in momentul in care acestea se stroneaa si se factureaza venitul aferent serviciilor pestate. De ex, daca ai un contract care se achita in transe, se factureaza 1 avans de 10%, apoi altul de 50%, apoi altul de 40%. la final aceste avansuri se stroneaza si pe alta linie se inscrie servciile prestate. Abia atunci acesl venit se impoziteaza cu cota amintita mai sus. Impozitul se achita pana pe 25 luna urmatoare trimestrului  ( 25 ian, 25 apr, 25 iul, 25 oct) 

TVA -ul se calculeaza indiferent de ce se factureaza avans sau venit, si reprezinta diferenta dintre TVA ul de pe facturile emise intr-un trimestru si cel de pe facturile de achizitie  care sunt efectuate in scopul producerii de venit. Cele pentru protocol, mancare, haine etc, care nu pot fi alocate activitatii, si sunt interesul asociatilor nu beneficiaza de deducerea TVA -ului, chiar daca acest aparae pe factura. Mai mult decat atat acele plati se considera venituri din dividende ale asociatului si se impoziteaza cu 5% la angajator. Practic, SRL retine 5% din valoarea platita pe cheltuieli personale. Conditia primordiala este sa exista profit din anii precedenti din care sa se poata repaartiza acele dividende. In caz contrar, repartizarea de dividende este in afara legii. 

Nu se pot retrage sume de bani din firma fara sa fie justificati, daca se platesc avansuri sapre decontare, acestea trebuia sa fie justificate. Adica, daca s-au achitat 2000 catre asociat, in contul persoanl, acel asociat trebuie sa aduca facturi bonuri care sa justifice acele sume. Pot fi deplasari, cazari, bonuri de benzina, facturi achitate de asociat in numele firmei. Facturile in masura in care pot fi emise se vor emite pe numele firmei, platite insa din contul personal. In cazul in care acele facturi sunt emise pe numele asociatului dar sunt in interesul firmei, ele pot fi decontate, dar nu se deduce TVA de pe ele. 

b) neplatitor de TVA

Toate asteptele mentionate mai sus dar fara sa aiba incidenta TVA. Facturile cu TVA de la furnizor se inregistreaza la intreaga lor valoare si profitul se calleaza ca diferenta intre valorile inscrise pe facturile emise si cele de pe facturile de achizitie. 

nota pentru ambele: 

Achizitiile de mijloace fixe (bunuri cu valoare de peste 2500 lei) se amortizeaza conform, unui grafic al mijloacelor fixe numit nomenclator cu durate de utilizare cu durate intre 5 si 50 ani in fct de naatura achizitiei. Cheltuiala care se inregistreaza lunar este cea a amortizarii, si desi plata s-a facut ntegral, cheltuiala este generata doar in cuantumul dat de amortizare. 

2. PFA, Drepturi de Autor

Din punct de vedere fiscal veniturile din drepturi de autor sunt venituri din drepturi de proprietate intelectuala conform art. 70 din Codul fiscal.

Potrivit acestuia, veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.

Contribuabilii care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala datoreaza impozit pe venit, impozitul fiind final.  

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se determina de catre platitorii venitului, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut. 

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net si se retine la sursa, de catre platitorii de venituri, la momentul platii veniturilor. 

Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. 

nu se datoreaza CAS pentru veniturile din proprietate intelectuala daca persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, daca sunt pensionari sau realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala stabilesc contributia de asigurari sociale datorata de catre beneficiarul venitului prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei de calcul – venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. 
Persoana fizica nu are obligatia depunerii declaratiei unice pentru CAS.

Platitorul de venit are obligatia sa calculeze, sa retina, sa plateasca contributia de asigurari sociale si sa depuna declaratia mentionata pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile.

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala stabilesc contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre beneficiarul venitului, prin aplicarea coteide 10% asupra bazei de calcul mentionate – echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara. 

Pentru venituri din proprietate intelectuala nu se depune Declaratia unica pentru CASS.

Veniturile din proprietate intelectuala pot fluctua. Nivelul contributiei calculate si retinute la fiecare plata de catre platitorul de venit (unicul platitor de venit sau platitorul de venit desemnat) este cel stabilit de parti, pana la concurenta contributiei datorate

Sintetizand cele de mai sus, in cazul in care o persoana fizica obtine drepturi de proprietate intelectuala de la o persoana juridica, impozitul si contributiile sunt retinute la sursa de societate. Persoana fizica nu are obligatii declarative (nu depune declaratia unica). Numai daca persoana obtine venituri din drepturi de autor de la mai multe institutii, dar nicio colaborare nu-i aduce o suma anuala egala cu plafonul minim, insa valoarea insumata a veniturilor depaseste pragul,  are obligatia sa depuna Declaratia unica si sa achite taxele pana pe 25 mai in anul pentru care se plateste contributia.

Caz 1

– Contributiile care trebuie achitate catre stat sunt impozitul pe venit, in cuantum de 10%, la care se adauga, dupa caz, contributiile sociale la CAS (fondul de pensii) de 25% si contributiile la CASS (asigurarile sociale de sanatate) de 10%, daca veniturile nete ale contribuabilului depasesc cel putin 12 salarii minime brute.

O persoana care are venituri sub acest plafon poate plati contributii la pensie si sanatate, daca doreste acest lucru. In prezent, legislatia din Romania prevede o valoare a salariului minim brut de 2.230 de lei.

Contributiile care trebuie achitate catre stat sunt impozitul pe venit, in cuantum de 10%, la care se adauga, dupa caz, contributiile sociale la CAS (fondul de pensii) de 25% si contributiile la CASS (asigurarile sociale de sanatate) de 10%, daca veniturile nete ale contribuabilului depasesc cel putin 12 salarii minime brute.

O persoana care are venituri sub acest plafon poate plati contributii la pensie si sanatate, daca doreste acest lucru. In prezent, legislatia din Romania prevede o valoare a salariului minim brut de 2.230 de lei.

Caz 2

 – In cazul persoanelor salariate si pensionate, Codul Fiscal prevede ca procentul de 10% este unicul impozit care se retine pentru aceste venituri.

Cesiunea drepturilor de autor reprezinta o prestare de servicii, care se cuprinde in sfera de aplicare a taxei pe valoare adaugata daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 126 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. O conditie esentiala este aceea ca prestarea de servicii sa fie realizata de o persoana impozabila care actioneaza ca atare, respectiv de o maniera independenta.

Asadar, din punct de vedere al TVA persoanele fizice care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice, incluzand si activitati in domeniul drepturilor de autor, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati sunt considerate persoane impozabile. La depasirea plafonului de scutire 300.000 lei) acestora le revine obligatia de a solicita inregistrarea in scopuri de TVA.

Persoanele fizice care obtin venituri din drepturi de autor au obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului de scutire. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins ori depasit.

Pentru a deduce TVAfacturile trebuie sa contine CUI ul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei care inregistreaza venituri din DA.

Retragerea sumelor de bani, din conturi nu este conditionata de justificare sau plata impozit pe dividende, impozitul fiind retinut la sursa, sau declarat in baza declaratiei unice de catre contribuabil.

Call Now Button